NAME AND CONTACT NUMBER OF PRANTIY PADADHIKARI OF FOOD SAFETY OFFICERS ASSOCIATION OF UTTAR PRADESH(FSOCAUP)

1.SHREE RAMASHISH MAURYA                 President                  

2.SHREE ANIRUDH SINGH GANGWAR        Vice-President

3.SHREE NANDLAL YADAV                         Mahamantri

4.SHREE ANIL KUMAR MISHRA                    Sangathan Mantri                                                          

5.SHREE KARUNA SHANKAR KAMLE             Editor

6.SHREE SHRIKISHUN CHAUHAN                  Treasurer 


 
 
Make a Free Website with Yola.